تست 1

لطفا جهت جستجوی همایش مورد نظر خود، بخشی از عنوان همایش را وارد نمایید .
#نام رویدادزمانبرگزار کنندهمحل برگزاریاطلاعات تکمیلی 
1جلسات ستاد اقدامات پیشگیرانه ویروس کرونا 1 فروردین الی 1 تیر 1400 سازمانسالن رازی 
2برنامه تلویزیونی به وقت ایران 2 الی 5 فروردین 1400 معاونت فرهنگی و اجتماعیسالن خلیج فارس 
3جلسات ستاد اقدامات پیشگیرانه ویروس کرونا 3 فروردین 1400 سازمانسالن رازی 
4ویدئو کنفرانس ریاست جمهوری 5 فروردین 1400 معاونت اقتصادی لابی سالنها- سالن خلیج فارس 
5جلسه ستاد اقدامات پیشگیرانه ویروس کرونا 5 فروردین 1400 معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه ازاد کیشسالن رازی 
6جلسه ستاد نوروزی 8 فروردین 1400 معاونت گردشگری سازمان منطقه آزاد کیشسالن رازی 
7جلسه ستاد اقدامات پیشگیرانه ویروس کرونا 12 فروردین 1400 معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیشسالن رازی 
8جلسه ماه رمضان 16 فروردین 1400 معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان سالن خوارزمی 
9جلسه ستاد اقدامات پیشگیرانه ویروس کرونا 17 فروردین 1400 معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمانسالن رازی 
10همایش معرفی برند محسن 18 فروردین 1400 هتل ترنج کیشسالن خلیج فارس 
11همایش ترویج ایثار و شهادت 18 فروردین 1400 معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمانسالن رازی 
12جلسه ستاد اقدامات پیشگیرانه ویروس کرونا 30 فروردین 1400 معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمانسالن رازی 
13مراسم تودیع و معارفه مدیرکل دفتر مدیرعامل سازمان 30 فروردین 1400 دفتر مدیر عامل سازمان منطقه ازاد کیشسالن رازی 
14جلسه معارفه مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش 2 اردیبهشت 1400 روابط عمومی و امور بین الملل سازمان سالن رازی 
15جلسه ستاد اقدامات پیشگیرانه ویروس کرونا 4 اردیبهشت 1400 معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمانسالن رازی 
16اختتامیه مسابقات قرآنی 8 اردیبهشت 1400 معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمانسالن ابن سینا 
17جلسه سرمایه گذاران 13 اردیبهشت 1400 شرکت کارآفرینان نوآور سرزمین ایرانیان کیشسالن رازی 
18جلسه شورای معاونین و مدیران سازمان 15 اردیبهشت 1400 روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه ازاد کیشسالن رازی 
19جلسه شورای پدافند غیرعامل 19 اردیبهشت 1400 معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمانسالن رازی 
20مسابقات قرآنی مناطق آزاد 19 اردیبهشت 1400 معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمانسالن رازی 
21افتتاحیه مسابقات قرآنی مناطق ازاد 21 اردیبهشت 1400 معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمانسالن ابن سینا + سالن رازی 
22اختتامیه مسابقات قرآنی مناطق ازاد 22 اردیبهشت 1400 معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمانسالن رازی 
23جلسه درخصوص تأمین واکسن کرونا 22 اردیبهشت 1400 معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمانسالن رازی 
24نمایشگاه عکس " زن در قاب نیایش " 24 الی 31 اردیبهشت 1400 معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیشفضای نمایشگاهی لابی سالن ها 
25نشست وزیر میراث فرهنگی و گردشگری با سرمایه گذاران اتاق اصناف 25 اردیبهشت 1400 روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه ازاد کیشسالن رازی 
26نشست اعضای خانه مطبوعات کیش 27 اردیبهشت 1400 معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان سالن خوارزمی 
27همایش طراحی و معماری 28 الی 30 اردیبهشت 1400 شرکت رئیس معمار شرقسالن خوارزمی 
28مراسم تئاترخوانی با موضوع " دیروز،امروز،فردا " 30 اردیبهشت 1400 معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیشسالن ابن سینا 
29کارگاه آموزشی نمایش عکس 30 اردیبهشت 1400 معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیشسالن خوارزمی 
30جلسات ستاد اقدامات پیشگیرانه ویروس کرونا 1 خرداد 1400 معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه ازاد کیشسالن رازی 
31رونمایی و ارائه طرح راهبردی و پلان مدیریت شهر تاریخی حریره 2 خرداد 1400 معاونت گردشگری ستزمان منطقه آزاد کیشسالن رازی 
32جلسه شورای پدافند غیرعامل 3 خرداد 1400 معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیشسالن ابن سینا 
33شب خرمشهر 3 خرداد 1400 معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیشسالن خوارزمی 
34اختتامیه نمایشگاه عکس 4 خرداد 1400 معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیشسالن ابن سینا 
35جلسه شرکت جیرینگ همراه اول 4 خرداد 1400 شرکت همراه اولسالن خوارزمی 
36مراسم افتتاحیه اداره کنسولی دانشجویان غیر ایرانی مستقر در دانشگاه علوم پزشکی تهران 5 خرداد 1400 معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیشسالن رازی + VIP 
37جلسه مجمع عمومی سالیانه 5 خرداد 1400 شرکت کشتیرانی کیشسالن خوارزمی 
38جلسه شورای ارتباطات سازمان با حضوروزیر محترم مخابرات و ارتباطات -- 5 خرداد 1400 مدیریت فن اوری و اطلاعات سازمانسالن رازی-خوارزمی + VIP 
39رونمایی از پهباد پستی با حضور مسئولین 6 خرداد 1400 مدیریت فن آوری و اطلاعات سازمانسالن ابن سینا + VIP 
40جلسه شورای معاونین و مدیران 6 خرداد 1400 روابط عمومی و امور بین الملل سازمان سالن رازی + VIP 
41همایش کسب و کار 6 خرداد 1400 شرکت شتاب دهنده تجارت کسب و کار خاورمیانهسالن خلیج فارس 
42جلسه دبیر محترم شورایعالی مناطق آزاد با فعالین اقتصادی کیش 8 خرداد 1400 دفتر مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیشسالن رازی + VIP  
43جلسه فروش و بازاریابی شرکت گلسار فارس 8 الی 9 خرداد 1400 شرکت گلسار فارسسالن رازی 
44امضای تفاهم نامه سازمان با وزارت ورزش 9 خرداد 1400 روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیشسالن رازی + VIP 
45کارگاه داستان نویسی 10 خرداد 1400 معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیشسالن خوارزمی 
46کارگاه تخصصی حفظ،صوت،لحن و تجوید قرآن 10 الی 12 خرداد 1400 معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیشسالن رازی 
47جلسه شورای هماهنگی ستاد مبارزه با مواد مخدر 11 خرداد 1400 ستاد مبارزه با مواد مخدر جزیره کیشسالن رازی 
48نشست هماهنگی و ارائه گزارش عملکرد سالیانه شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب 11 خرداد 1400 شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوبسالن رازی 
49همایش مدیران دارویی 14 خرداد 1400 شرکت آرنیکا مهر کیشسالن خوارزمی 
50کارگاه روانشناسی 16 خرداد 1400 معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیشسالن ابن سینا 
51کارگاه داستان نویسی 17 خرداد 1400 معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش سالن خوارزمی 
52مجمع سالیانه شرکت بنادر و فرودگاه های کیش 18 خرداد 1400 شرکت بنادر و فرودگاه کیشسالن رازی 
53کارگاه موسیقی پژوهی 18 خرداد 1400 معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیشسالن ابن سینا 
54مراسم رأی گیریانتخابات فدراسیون های منطقه آسیا 18 الی 19 خرداد 1400 فدراسیون ورزش های ناشنوایانسالن خوارزمی 
55جلسه آموزشیمتصدیان صندوق های رأی گیری 19 خرداد 1400 معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیشسالن خلیج فارس 
56اختتامیه مسابقات ناشنوایان 20 خرداد 1400 فدراسیون ورزش های ناشنوایانسالن ابن سینا 
57آزمون استخدامی بیمارستان کیش 24 خرداد 1400 بیمارستان کیشسالن ابن سینا 
58نشست دبیر محترم شورایعالی مناطق آزاد کشور با مدیران برنامه و بودجه مناطق آزاد 25 الی 26 خرداد 1400 حوزه مدیرعامل محترم سازمان منطقه آزاد کیشسالن رازی + VIP 
59همایش دارویی 27 الی 28 خرداد 1400 شرکت آرنیکا مهر کیشسالن خوارزمی 
60جلسه ویدئو کنفرانس با ریاست محترم جمهور 31 خرداد 1400 معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان سالن ابن سینا + لابی سالن ها 
61دوشنبه های آبی - کارگاه داستان نویسی 31 خرداد 1400 معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیشسالن خوارزمی 
62جلسه ستاد اقدامات پیشگیرانه با پروژه های عمرانی 7 تیر 1400 معاونت عمرانی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد کیش سالن رازی 
63جلسه شورای تامین 8 تیر 1400 معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیشسالن رازی 
64جلسه اقدامات پیشگیرانه ویروس کرونا 8 تیر 1400 معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیشسالن رازی 
65دوره آموزشی مالیات بر ارزش افزوده ویژه جوامع 10 الی 11 تیر 1400 معاونت گردشگری سازمانسالن ابن سینا 
66مراسم اختتامیه دهمین دوره مسابقات تلویزیونی اسراء 11 تیر 1400 معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیشسالن خلیج فارس 
67جلسات آموزشی قرآنی صوت ، لحن و تجوید 12 الی 14 تیر 1400 معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیشسالن ملاصدرا 
68کمیته نظارت معاونت گردشگری 13 تیر 1400 معاونت گردشگری سازمان منطقه آزاد کیشسالن ابوریحان 
69کارگاه موسیقی پژوهی 13 تیر 1400 معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیشسالن ابن سینا 
70جلسه شورای اداری سازمان منطقه آزاد کیش 13 تیر 1400 معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیشسالن رازی 
71مراسم ویدئو کنفرانس ریاست جمهوری 13 الی 15 تیر 1400 معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیشسالن ابن سینا + لابی سالن ها 
72جلسات ستاد اقدامات پیشگیرانه ویروس کرونا 16 تیر 1400 معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمانسالن رازی 
73ستاد امر به معروف و نهی از منکر 22 تیر 1400 معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمانسالن رازی 
74سمپوزیوم درمان ایمپلنت ( دندانپزشکی) 22 الی 25 تیر 1400 شرکت مدیا طبکل مجموعه 
75جلسه سازمان امور اجتماعی کشور 26 تیر 1400 معاونت فرهنگی اجتماعی سازمانسالن رازی 
76جلسات ستاد اقدامات پیشگیرانه ویروس کرونا 27 تیر 1400 معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمانسالن رازی 
77ضبط موسیقی به مناسب اعیاد 27 تیر 1400 معاونت گردشگری سازمانسالن ابن سینا