اطلاعیه شماره 30

مزایده عمومی ۱۰۹/م/ع/۹۹

واگذاری ۲ قطعه زمین با کاربری خدماتی واقع در میدان لارک بصورت یکجا، پیش فروش ۷ باب غرفه با کاربری خدماتی واقع در میدان غدیر قطعه Com۵ و واگذاری قطعی یک باب غرفه با کاربری تجاری (کاربری فعلی انبار)

برای خرید اسناد اینجا کلیک کنید.

مزایده عمومی ۱۱۱/م/ع/۹۹

واگذاری استیجاری رستوران و چایخانه موسوم به جمیل ( قطعه RF-۲۶۱ ) واقع در جزیره زیبای کیش به مدت ۱۲ ماه شمسی

برای خرید اسناد اینجا کلیک کنید.

مزایده عمومی ۱۱۲/م/ع/۹۹

واگذاری ۱۱ قطعه زمین با کاربری مسکونی ، خدماتی و اداری- نمایشگاهی واقع در جزیره زیبای کیش

برای خرید اسناد اینجا کلیک کنید.