پروژه مسکونی رویای کیش (VC-168a)

پروژه مسکونی رویای کیش (VC-168a)

مساحت زمین: 82،113 مترمربع
زیربنای کل: 142.561 مترمربع
بنای مفید: 92.705 مترمربع
تعداد واحد: 817 واحد مسکونی
موقعیت: نوار ساحلی شرقی، جنب بازار مرجان

پروژه مسکونی دامون ساحلی دو (K-21)

پروژه مسکونی دامون ساحلی دو (K-21)

مساحت زمین: 13500 مترمربع
زیربنای کل: 49209 مترمربع
بنای مفید: 31335 مترمربع
تعداد واحد: 306 واحد ( 12 واحد ویلایی و 294 واحد آپارتمانی در برجهای 20 طبقه)
 موقعیت: نوار ساحلی شمال جزیره، جنب مرکز تجاری دامون کیش
مساحت واحدها:  65، 90، 100، 130، 165 مترمربع

پروژه مسکونی پلایا (C7-3)

پروژه مسکونی پلایا (C7-3)

مساحت زمین: 1000 مترمربع
زیربنای کل: 3144/38 مترمربع
بنای مفید: 2000 مترمربع
موقعیت: فاز 7 شهرک صدف - بلوار مروارید
کاربری: مسکونی

پروژه مسکونی TS-75 

پروژه مسکونی TS-75 

مساحت زمین: 4524 مترمربع
زیربنای کل: 25121/72 مترمربع
بنای مفید: 14024/40 مترمربع
موقعیت: فاز 7 شهرک صدف- بلوار امیرکبیر
کاربری: مختلط