مساحت زمین: 2400 مترمربع
زیربنای کل: 9120 مترمربع
بنای مفید: 6358 مترمربع
تعداد واحد: 56 واحد
موقعیت:کیش،فاز 7 صدف
مساحت واحدها: 65،86،129،167،188 مترمربع

این پروژه در مراحل نازک کاری و نما و تأسیسات از فعالیت مطلوبی برخوردار است و پیشرفت فیزیکی پروژه 54% است.

جهت مشاهده تیزر مجتمع مسکونی فرهیختگان به این لینک مراجعه کنید ...