مجتمع خدماتی هرمز

بازار قدیمی و پر رونق هرمز جزیره کیش در زمینی به اندازه بیست و پنج هزار مترمربع در جزیره زیبا کیش ساخته شده تا در راستای زیباسازی شهر کیش و دسترسی همه مردم به مراکز خرید کیش کلیه مواد مورد نیاز خود  و خدماتی و جلوگیری از رفت و آمد های درون شهری مضاعف گامی تاثیر گذار بردارد.شرکت  سازنده این بازار تصمیم گرفته است تا با ساخت مجموعه های منسجم در نقطه ای متمرکز و مناسب ، ضمن ارائه سرویس مناسب به شهروندان گامی خوب و موثر در ساختار نمادین شهری ، ایجاد فضایی مناسب کار آمد و اشتغال زا با ساخت این مجموعه بردارد .کل مغازه های تجاری بازار هرمز کیش ۲۸۳ باب هست که از این تعداد ۱۰۰ غرفه در طبقه همکف ، ۱۰۱ غرفه در طبقه اول و ۸۲ غرفه در بخش خدمات سنگین می باشد  و مساحت غرفه ها ما بین ۲۵ متر الی ۱۴۰ متر مربع میباشد و در مرکز خرید کیش قرار گرفته است .این بازار حتی به ظاهر یک بازار زیاد مشتری پسند نباشد ولی جز بهترین مراکز خرید کیش تعلق دارد.