مساحت زمین: 4232 مترمربع
زیربنای کل: 16621 مترمربع
بنای مفید: 8756 متر مربع
تعداد واحد: 97 غرفه خدماتی
تعداد طبقات: همکف، اول، دوم، سوم
موقعیت: جزیره کیش، شهرک میرمهنا، خیابان سرو، قطعه COM-4

مساحت غرفه ها: 35، 50، 65، 110، 140 متر مربع

در این پروژه سفت کاری خاتمه یافته است و در حال شروع نازک کاری و نمای ساختمان است. پیشرفت فیزیکی این پروژه 53% است.

جهت مشاهده تیزر مجتمع خدماتی سرو به این لینک مراجعه کنید ...