مراکز طرف قرارداد جزیره کیش

ردیف

نام مرکز/پزشک

نوع خدمت

آدرس

1

بیمارستان کیش

کلیه خدمات درمانی

بلوار حریره، بیمارستان کیش

2

شهریار

آزمایشگاه

بلوار تهران، خیابان کوشا

3

دکتر محمد باقری

پزشک عمومی

پزشک معتمد

بازار پادنا، طبقه ۳

عینک سازان طرف قرارداد جزیره کیش

 

1

چشمان من

عینک سازی

بازار پانیذ، طبقه اول، پلاک 112

2

شهر آفتاب

عینک سازی

شعبه اول: بیمارستان کیش

 

شعبه دوم: بازار مرکز تجاری

 

شعبه سوم: مجتمع سالار کیش

 

دندانپزشکان طرف قرارداد جزیره کیش

 

1

دکتر پیام رستم زادگان

دندان پزشک

خیابان لور، روبروی درب خروجی پارس خلیج، پلاک 4

2

دکتر مریم آقایی

دندان پزشک

خیابان رودکی، بازار رویامال، طبقه 2 ، واحد 206

3

دکتر محمودرضا بهرامی

دندان پزشک

ششصد دستگاه، نبش وصال 4، قطعه 111/1

4

دکتر  زرین تاج حیدری

دندان پزشک

جنب بازار ونوس، مجتمع سالار کیش، شماره F25

5

دکتر  مریم اسد زاده

دندان پزشک

پزشک معتمد

بلوار حریره، بیمارستان کیش، بخش دندانپزشکی

6

دکتر سیده شیوا حسینی

دندان پزشک

خیابان سنایی، مجتمع بیست، طبقه دوم، واحد 203

7

دکتر امیر دهقان نیا

دندان پزشک

فاز 4 صدف، خیابان کرمان، خیابان دماوند، پلاک 267

8

دکتر مریم زهرایی

دندان پزشک

صفین، فاز c، بعد از دانشگاه آزاد، روبروی مجتمع

 

دکتر حسابی، قطعه 176

 

9

دکتر مریم زمانی

دندان پزشک

بلوار ایران، خیابان وصال 1، ساختمان اداری ایران،

 

 طبقه دوم، واحد 10

 

داروخانه های طرف قرارداد جزیره کیش

 

1

دکتر عمید

داروخانه شبانه روزی

600 دستگاه، جنب بیمارستان

2

دکتر پگاه رهبر

داروخانه

صفین، خیابان اقبال، مرکز بهداشت بوعلی

3

دکتر مشیری

داروخانه

خیابان سنایی، جنب بازار ونوس، مجتمع سالار کیش

4

دکتر مختباز

داروخانه

نوبنیاد 3 ، مرکز خرید آرین

5

داروخانه جزیره

داروخانه شبانه روزی

شهرک صدف، میدان گلستان، پشت بازارچه گلستان