بازرگانی

با عنایت به رشد و توسعه روز افزون جزیره زیبای کیش در سال های اخیر و افزایش مهاجرت عموم مردم از سرزمین اصلی به این جزیره به دلیل جذابیت های متنوع و خاص خود در زمینه های مختلف تجاری، تفریحی، ورزشی، گردشگری و متعاقباً افزایش تقاضا در بخش ساخت و ساز شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش جهت مرتفع نمودن این تقاضا و همچنین در راستای ایجاد درآمد پایدار برای شرکت، تنظیم بازار عرضه و تقاضا، تعدیل قیمت ها و پاسخگویی به رشد تقاضا در سالهای آتی ، از سال 1381 با مشارکت بخش خصوصی متخصص و توانمند داخلی، اقدام به ساخت مجتمع های بزرگ با کاربری های مختلف در سطح جزیره نموده است که از آن جمله می توان به پروژه های ذیل اشاره نمود: