اطلاعیه شماره 111

((آگهی تجدید مزایده عمومی یک مرحله ای))

 شماره 237/م/ع/2/402

  • مزایده گزار : شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش
  • موضوع مزایده : واگذاری قطعه زمین TS-68 با کاربری مسکونی، تجاری و خدماتی واقع در جزیره زیبای کیش

جهت خرید اسناد به سامانه مناقصات و مزایدات به آدرس idctender.kish.ir مراجعه فرمائید.