اطلاعیه شماره 110

  "آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای"

شماره 236/ن/ع/2/402

مناقصه گزار : شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش

موضوع مناقصه : شناسایی، ارزیابی و جذب شرکت های بیمه ای به عنوان بیمه گر - بیمه درمان، عمر و حوادث گروهی کارکنان سازمان منطقه آزاد کیش، مؤسسات و شرکتهای تابعه جزیره کیش و تهران ، بومیان کیش و هندورابی و بیمه اموال و مسئولیت مدنی ساختمانها و اماکن سازمان منطقه آزاد کیش

جهت خرید اسناد به سامانه مناقصات و مزایدات به آدرس idctender.kish.ir مراجعه فرمائید.