مجتمع مسکونی بهاران

مجتمع مسکونی بهاران با زیر بنای کل 19089 متر مربع در مجاورت فاز های 1 و 2 مجتمع های مسکونی گلستان، در قالب 198 واحد مسکونی، احداث گردید.