فرصت های سرمایه گذاری

• پیست ماشین‌های کنترلی

فرصت های سرمایه گذاری


  • * پیست ماشین‌های کنترلی

Image title

ایجاد فضاهای مهیج و پرهیجان جهت تخلیة هیجانات تمامی نسل‌ها به خصوص جوانان یکی از جاذبه‎های گردشگری محسوب می‌گردد. امروزه مسابقات اتومبیل‌رانی یکی از مهیج‌ترین مسابقات محسوب می‌گردد و تنها اقشاری که دارای مهارت خاص در این زمینه هستند، توانایی شرکت در این‌گونه مسابقات را دارند و امکان شرکت در مسابقات برای تمامی افراد در گروه‌های سنی مختلف وجود ندارد. لیکن مسابقات ماشین‌های کنترلی این محدودیت را از بین برده و زمینة مسابقات سالم را فراهم می‌آورد، لذا پیست ماشین‌های کنترلیجهت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در منطقه باغ‌راه جانمایی گردید.


  • مشخصات کلی طرح

مساحت زمین

1,545 مترمربع

روش سرمایه‌گذاری

ساخت، بهره‌برداری و انتقال (BOT)

مدت قرارداد

5 سال  • * شهربازی  در باغ راه ایرانی

Image title


شهربازی در یک منطقه به‌دلیل ایجاد فضای تفریحی، شاد و مفرح به‌طور غیرمستقیم منجر به افزایش امید به زندگی می‌گردد. وجود شهربازی ضمن ایجاد فضای لازم جهت ارتباط بین گروه‌های سنی مختلف در اشاعه فرهنگ صحیح زندگی و ارتباط بین نسل‌ها، حائز اهمیت است. از این‌رو در راستای افزایش فضاهای تفریحی جزیره کیش شهربازی ‌روباز در فضای قریب به 1000 مترمربع جهت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی جانمایی گردید.


  • مشخصات کلی طرح

مساحت زمین

1,025 مترمربع

روش سرمایه‌گذاری

ساخت، بهره‌برداری و انتقال (BOT)

مدت قرارداد

5 سال


  • * کافی‌شاپ در باغ راه ایرانی

Image title


در راستای افزایش رفاه حال کیشوندان و گردشگران در کنار رستوران‌های جانمایی شده در منطقه باغ‌راه، 6 کافی‌شاپ با ابعاد مختلف نیز جهت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی درنظرگرفته شده است، که متقاضیان سرمایه‌گذاری در این زمینه می‌بایست فضاهایی مطابق با فرهنگ ایرانی طراحی نمایند و با تلفیق فرهنگ و هنر ایرانی و مدرنیته، فضاهای جذاب ایجاد نمایند تا زمینه افزایش زیبایی‌های جزیره کیش فراهم گردد.


  • مشخصات کلی طرح

مساحت زمین

259-121 مترمربع

مساحت بنای مفید

155-73 مترمربع

تعداد طبقات

1 طبقه

روش سرمایه‌گذاری

ساخت، بهره‌برداری و انتقال (BOT)

مدت قرارداد

5 سال  • *  رستوران در باغ راه ایرانی

Image title


ذائقه  و غذا در کشورهای مختلف، متفاوت است. به‌همین دلیل رستوران بخش غیرقابل حذف صنعت گردشگری می‌باشد. و امروزه در برخی مناطق، غذا به‌عنوان یکی ازجاذبه‌های توریستی مورد توجه قرار می‌گیرد. بر این اساس و با عنایت به اهداف باغ‌راه ایرانی، جهت نشان دادن اکثر فرهنگ‌های بومی ایرانی در کنار یکدیگر در یک منطقه، 2 رستوران‌ در این منطقه جهت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی جانمایی شده است، که انواع غذاهای ایرانی را ارائه ‌نماید.


  • مشخصات کلی طرح

مساحت زمین

576 و406مترمربع

مساحت بنای مفید

346و244 مترمربع

تعداد طبقات

1 طبقه

روش سرمایه‌گذاری

ساخت، بهره‌برداری و انتقال (BOT)

مدت قرارداد

5 سال