*جلسه هم اندیشی و هماهنگی *

جلسه هم اندیشی و هماهنگی چهارمین نمایشگاه بین المللی بورس ، بانک ، بیمه و خصوصی سازی و نهمین نمایشگاه معرفی فرصتهای سرمایه گذاری کشور ، شنبه پانزدهم مهرماه با حضور معاونین و مدیران ارشد سازمان منطقه آزاد کیش و شرکت های تابعه و همچنین دست اندرکاران برگزاری نمایشگاه مذکور در مرکز همایش های بین المللی کیش برگزار گردید.

نمایشگاه‌ها و همایش‌ها مکان‌هایی سازمان یافته برای رونق اقتصادی و گردشگری کیش

ایجاد و برگزاری همایشها و نمایشگاه های بین المللی داخلی و خارجی در جزیره زیبای کیش به عنوان امری زیر بنایی برای رونق بخش اقتصادی منطقه نقشی اساسی ایفاد نموده ، چرا که برگزاری همایش‌ها و نمایشگاه‌های بین المللی به عنوان یکی از کانال های معرفی کالاهای تولیدی و انتقال فنآوری در دنیا می توانند نقش بسیار موثری در فرآیند توسعه صادرات غیرنفتی داشته باشد.