مساحت زمین: 1000 مترمربع

زیربنای کل: 3144.38 مترمربع

بنای مفید: 2000 مترمربع

موقعیت: کیش، فاز 7 صدف

کاربری: مسکونی