شش رستوران در جزیره کیش به مزایده گذاشته شد.

جمعه 25 مرداد 1398

با هدف شفاف سازی در تمامی واگذاری ها

شش رستوران در جزیره کیش به مزایده گذاشته شد.

 

رستورانهای به مزایده گذاشته شده و سایر مزایده ها و مناقصات پیش رو با هدف شفاف سازی و ایجاد فرصت رقابت سالم برای علاقمندان و فعالان اقتصادی انجام خواهدشد. 
به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش، سعیدنظری عضو هیأت مدیره و مدیرعامل این شرکت با اعلام این خبر گفت: با عنایت به سیاست ابلاغی مدیرعامل محترم سازمان منطقه آزاد کیش مبنی بر شفاف سازی و ایجاد فرصت رقابت سالم در کلیه واگذاری ها اعم از مزایده و مناقصه، این شرکت درخصوص واگذاری استیجاری 6 باب رستوران آگهی شده براساس نظر هیأت کارشناسان رسمی دادگستری که با در نظر گرفتن زمانهای بهره برداری در طول سال انجام شده اقدام به برگزاری مزایده کرد.

نظری در ادامه با اشاره به گزارش کارشناسی درخصوص تعیین نرخ اجاره و درصد از فروش 6 باب رستوران موضوع مزایده یادآور شد:  قیمت پایه و نرخ پیشنهادی مزایده صرفاً مربوط به اجاره عرصه و اعیان (ابنیه و تأسیسات ساختمان) بوده و تجهیزات، ملزومات و لوازم رستورانها جزء موضوع مزایده نیست و برنده مزایده بایستی نسبت به تجهیز آن اقدام نماید.

لازم به یادآوری است: این مزایده در روزنامه های اطلاعات و اقتصاد کیش در روزهای 17 و 19 مرداد ماه منتشر شده است.

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش در پایان تصریح کرد: در ادامه سیاستهای شفاف سازی و ایجاد فرصت رقابت سالم هفته آینده نیز برای تعدادی از قطعات زمین  با هدف جذب سرمایه گذار درقالب مشارکت در ساخت، فراخوان عمومی منتشر خواهد شد.