مدیر همایش ها و نمایشگاه های منطقه آزاد کیش منصوب شد.

دوشنبه 10 تیر 1398

سید علیرضا علوی رضوی به عنوان مدیر همایش ها و نمایشگاه های شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش منصوب شد. طی حکمی از سوی سعید نظری سرپرست این شرکت سید علیرضا علوی رضوی به عنوان مدیر همایشها و نمایشگاه های منطقه آزاد کیش منصوب شد. نظری در این حکم با اشاره به تعهد و تجارب ارزشمند علوی رضوی در راستای اهداف عالیه شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش برای نامبرده آرزوی موفقیت کرده است.