پیک شهری

کلیه امور مربوط به تامین نیروی انسانی (مترجم، کانترمن ، خدماتی، آبدارچی) ، خودرو سواری (باراننده و بدون راننده) ، خدمات اداری (تایپ، تکثیر، فاکس، ترجمه و ... ) ماشین آلات جهت تخلیه و بارگیری تجهیزات ( جرثقیل، لیفتراک، شش چرخ و ... ) ، نظافت داخلی غرفه ها، گل و گل آرایی غرفه ها و همچنین تخریب و حمل زباله غرفه ها توسط شرکت پیمانکار مستقر در محل برگزاری نمایشگاه صورت می پذیرد.