گمرک

ورود و خروج کالا از سرزمین اصلی به کیش ( امورگمرکی) :

ورود کلیه کالاها از سرزمین اصلی به جزیره کیش مجاز است.
کلیه کالاهای ارسالی به نمایشگاه که از طریق ( هوائی ، دریائی و یا همراه مسافر ) وارد جزیره کیش می شوند باید نزد گمرک جزیره یا منطقه آزاد کیش ثبت و اظهار شود تا هنگام برگشت با مشکلی مواجه نگردند .
خروج کلیه کالاهایی که از سرزمین اصلی به جزیره کیش وارد شده اند تنها با ارائه برگه اظهارنامه گمرکی و برگه بارنامه هوایی یا دریایی که در هنگام ورود به جزیره ، اخذ شده است امکان پذیر میباشد.
در مورد ورود کالا از طریق مسیر هوایی به جزیره کیش، کلیه شرکت کنندگان موظفند علاوه بر رعایت بند فوق، فهرست کاملی از نوع کالا، تعداد، وزن و نام کشور تولیدکننده را حداکثر تا یک هفته قبل از ورود کالا، به دبیرخانه نمایشگاه ارسال نمایند.
خروج و ورود کالاها به داخل نمایشگاه بایستی با نظارت و براساس دستورالعملهای برگزارکننده صورت پذیرد.
پرداخت کلیه هزینه ها و هماهنگی آن جهت حمل و ترخیص کالا از گمرک به محل نمایشگاه بعهده شرکت کننده می باشد.
برگزارکننده بمنظور هماهنگی و اقدام بموقع یک پیمانکار را بعنوان کارگزار حمل و نقل و امور گمرکی معرفی می‌نماید.
همچنین در روز آخر نمایشگاه یک نماینده از سوی گمرک در محل دفتر گمرک در مرکز نمایشگاههای بین المللی کیش جهت سهولت و رفاه حال شرکت کنندگان نمایشگاه مستقر می باشد.
در ضمن جهت کسب اطلاعات بیشتر و مقررات و دستورالعملها به پیوند زیر مراجعه نمائید :

مدیریت گمرک و ترانزیت سازمان منطقه آزاد کیش