جلسه با گروه مالی ملت

پنجشنبه 18 بهمن 1397

گروه مالی ملت با امضاء تفاهم نامه ای، شریک تجاری شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش شد.
در راستای اجرای سیاست استفاده بهینه از امکانات، استعداد و توانایی طرفین به جهت رفع نیازهای اقتصادی و مالی، خدمات بیمه ای، وصول مطالبات، تأمین مالی، لیزینگ، معاملات کارگزاری و اعطای اعتبار و مشاوره سرمایه گذاری و تأمین مالی در چارچوب ابزارهای تأمین مالی بازار سرمایه از طرف گروه مالی ملت و در مقابل ارائه فرصتهای سرمایه گذاری و خدمات نمایشگاهی و خرید و فروش املاک و اراضی از سوی شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش مورد توافق قرار گرفت. 
گفتنی است: این تفاهم نامه توسط دکتر ناصر آخوندی مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش و دکتر علیرضا ابراهیم پور مدیرعامل گروه مالی ملت به امضاء رسید.