مرکز ملی و منطقه ای قرنطینه اسب در جزیره کیش

دوشنبه 11 آذر 1398

 در راستای سیاستهای سازمان منطقه آزاد کیش مبنی بر توسعه فضای گردشگری و برگزاری رویدادهای ورزشی بین المللی در جزیره زیبای کیش و بهره گیری از ظرفیتهای بخش خصوصی صبح امروزجلسه ای با حضور آقایان دکترآخوندی عضو هیات مدیره و معاون اقتصادی سازمان، دکتر افتاده مشاور مدیرعامل و مدیر حقوقی سازمان، دکتر نظری مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت، دکتر خراسانی مدیرعامل موسسه ورزش و تفریحات سالم و دیگر معاونین شرکت به همراه آقای مسعود خلیلی ریاست فدراسیون سوارکاری، آقای حسین ثابت از سرمایه گذاران قدیمی و بنام جزیره و هیات همراه برگزار گردید.

در این نشست ضمن بحث و گفتگو پیرامون فرصتهای این حوزه در جزیره زیبای کیش، آقای ثابت برنامه های خود را جهت ایجاد باشگاه سوارکاری و تبدیل جزیره به یک قطب ورزشی و گردشگری در منطقه تشریح نمود.

رئیس فدراسیون سوارکاری در خصوص امکان ایجاد نخستین قرنطینه اسب و تبدیل کیش به سایت قرنطینه ملی و منطقه ای پیشنهاداتی ارائه داد. خلیلی در ادامه از پیش بینی تسهیلات لازم جهت انتقال اسب به جزیره کیش از طریق خطوط هوایی و دریایی و همچنین برگزاری مسابقات بینالمللی نمایشگاه فروش و حراج اسب خبر داد.

آقای دکتر آخوندی نیز با بیان سیاستهای سازمان و اعلام آمادگی جهت انعقاد تفاهم نامه و همکاریهای لازم دراین خصوص اظهارداشت: توافقات خوبی در این حوزه درحال انجام است و مقرر گردیده کمیته ای ابعاد کارشناسی موضوع را بررسی و با توجه به طرح مشاور خارجی که از سوی فدراسیون مربوطه معرفی می شود گزارشات مناسب را جهت اتخاذ تصمیم در جلسه آتی، تهیه و تنظیم نمایند.