نشست مدیر عامل با مدیران بیمه آسیا

پنجشنبه 18 بهمن 1397

 در این نشست که با حضور مدیر عامل محترم شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش و اعضاء محترم هیئت مدیره و مدیران ارشد شرکت بیمه آسیا در راستای ارائه خدمات هرچه بهتر بیمه و افزایش رضایت مندی و رعایت صرفه و صلاح و سودآوری مجموعه برگزار شد، ابتدا آقای دکتر آخوندی مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش در خصوص بیمه خدمات درمانی و بیمه تکمیلی صندوق رفاه کارکنان توضیخاتی دادند و همچنین در خصوص همکاری در زمینه های انواع بیمه های بازرگانی و درمانی مانند آتش سوزی، بدنه و شخص ثالث خودرو، مسئولیت مدنی عمرو حوادث وتضمین کیفیت و... گفتگو گردید، با توجه به رضایت طرفین از این جلسه مدیران شرکت بیمه آسیا ابراز داشتند که بزودی نقطه نظرات و بسته پیشنهاد خود را همراه با راهکارهای جدید حوزه بیمه ارائه نمایند.