فروش اوراق صکوک اجاره در یک لحظه

دوشنبه 20 آبان 1398

با توجه به صف خرید سرمایه گذاران برای اوراق صکوک اجاره شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش، کل اوراق در یک لحظه بفروش رسید.
20 آبان در تقویم "روز ملی کیش" نامگذاری گردیده است. صبح امروز آقای مرتضی بانک دبیر محترم شورای عالی مناطق آزاد بهمراه هیات همراه به میزبانی آقای مظفری مدیر عامل و رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد کیش درتالار بورس و اوراق بهادار کیش و مراسم اولین تأمین مالی مناطق آزاد کشور از طریق بازار سرمایه حضور یافتند. در این اتفاق که برای اولین بار در کشور صورت میگرفت با توجه به صف سنگین خرید، کل اوراق صکوک اجاره شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش به محض ارائه و دقیقاً ساعت 11:17 صبح، بفروش رسید که در نوع خود بیسابقه محسوب میشود.
گفتنی است در این مراسم علاوه بر معاونین محترم سازمان منطقه آزاد کیش و مدیرعامل محترم و معاونین شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش، مدیرعامل بانک مسکن بعنوان بانک عامل و اعضای هیات مدیره آن نیز حضور داشتند.