بیمه حوادث گروهی مسافران نوروزی سال 1400

دوشنبه 18 اسفند 1399

در جهت ایجاد تسهیلات برای مسافران نوروزی:

تمامی مسافران محترم و معزز نوروزی در ایام نوروز از مورخ 1399/12/25 لغایت پایان 1400/01/15 تا سقف 10.000.000.000 ریال با شرایط و تعهدات سرمایه فوت و نقص عضو ناشی از حوادث مشمول بیمه هر نفر از بیمه شدگان در هر حادثه به مبلغ 300 میلیون ریال و بابت هزینه های پزشکی هر نفر در هر حادثه تا مبلغ 70 میلیون ریال ، تحت پوشش بیمه عمر و حوادث گروهی قرار گرفته اند.