برج های رویای کیش

برج های رویای کیش

مساحت زمین: 82،113 مترمربع
زیربنای کل: 128،000 مترمربع
بنای مفید: 83،431 مترمربع
تعداد واحد: 802 واحد مسکونی
موقعیت: نوار ساحلی شرقی جزیره
مساحت واحدها: 56،135،165 مترمربع

دامون ساحلی 2

دامون ساحلی 2

مساحت زمین: 13500 مترمربع
زیربنای کل: 49209 مترمربع
بنای مفید: 31335 مترمربع
تعداد واحد: 306 واحد ( 12 واحد ویلایی و 294 واحد آپارتمانی در برجهای 20 طبقه)
 موقعیت: نوار ساحل شمالی جزیره زیبای کیش، مجاور مجتمع تجاری دامون کیش، قطعه K-21
مساحت واحدها:  65، 90، 100، 130، 165 مترمربع

مجتمع خدماتی سرو - فاز A2

مجتمع خدماتی سرو - فاز A2

مساحت زمین: 4232 مترمربع
زیربنای کل: 16621 مترمربع
بنای مفید: 8756 متر مربع
تعداد واحد: 97 غرفه خدماتی
موقعیت: جزیره کیش، شهرک میرمهنا

C7-3

C7-3

مساحت زمین: 1000 مترمربع
زیربنای کل: 3144.38 مترمربع
بنای مفید: 2000 مترمربع
موقعیت: کیش، فاز 7 صدف
کاربری: مسکونی

VC-17

VC-17

مساحت زمین: 8500 مترمربع
موقعیت: فاز 1 شهرک نوبنیاد
کاربری: مسکونی

TS-75

TS-75

مساحت زمین: 4524 مترمربع
زیربنای کل: 25115.20 مترمربع
بنای مفید: 14024.40 مترمربع
موقعیت: کیش، فاز 7 صدف
کاربری: مختلط

TS-74

TS-74

مساحت زمین: 4524 مترمربع
زیربنای کل: 25115.20 مترمربع
بنای مفید: 14024.40 مترمربع
موقعیت: کیش، فاز 7 صدف
کاربری: مختلط

TS76

TS76

مساحت زمین: 4508 متر مربع
موقعیت: فاز 7 صدف
کاربری: مختلط