امضاء تفاهم نامه با شرکت تأمین سرمایه امید

شنبه 4 اسفند 1397

نشست همکاری بین شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش و شرکت تأمین سرمایه امید منجر به امضاء توافقنامه گردید.

عصر چهارشنبه یکم اسفند ماه طی جلسه ای که در دفتر مرکزی شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش با حضور آقای دکتر آخوندی مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش و آقای دکتر حدادی مدیر عامل شرکت تأمین سرمایه امید و همراهان برگزار گردید، دو شرکت راجع به زمینه های همکاری بحث و گفتگو کردند و در پایان توافقنامه ­ای مبنی بر توسعه همکاری در زمینه ارائه انواع خدمات مالی و تأمین مالی به امضاء طرفین رسید.

از جمله موارد مورد توافق میتوان به: برگزاری دوره‌های آموزشی -ارائۀ مشاوره در خصوص قوانین و مقررات - مشاوره و تأسیس صندوق سرمایه‌گذاری - طراحی شیوۀ تأمین مالی -تهیه گزارش ارزش‌گذاری - تدوین برنامه جامع تأمین مالی - تهیه گزارش امکان‌سنجی پروژه‌های سرمایه‌گذاری - مشاوره تأسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری و صندوق‌های سهام - معرفی فرصت­های سرمایه ­گذاری - مشاوره جهت شناسایی و جذب سرمایه­ گذاران داخلی و خارجی - انجام مطالعات، بازاریابی و فروش اوراق بهادار، اشاره کرد.