مراسم تقدیر بزرگداشت روز پزشک

سه شنبه 2 شهریور 1400

تقدیر بزرگداشت روز پزشک مصادف با زاد روز ابوعلی سینا، روز دوشنبه یک شهریور ماه با حضورجناب آقای دکتر نظری مدیرعامل و معاونین و مدیران برگزار گردید.

 در این مراسم دکتر نظری مدیرعامل شرکت ضمن تبریک روز پزشک با اهداء لوح تقدیر از همکاران محترم پزشک شاغل در شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش تقدیر و تشکر بعمل آوردند.