روادید

اتباع خارجی برای ورود مستقیم به منطقه آزاد کیش از طریق مبادی ورودی و خروجی مجاز، نیاز به اخذ قبلی روادید ندارند. نمایندگان نیروی انتظامی در فرودگاه و بندرگاه کیش، اجازه اقامت را به مدت 30 روز بر روی اسناد مسافرتی معتبر آنان مهر می نمایند.
تمدید اقامت
در صورتیکه اتباع خارجی قصد اقامت بیش از 30 روز در منطقه آزاد کیش را داشته باشند لازم است حداکثر تا روز بیست و پنجم با مدارک زیر به "اداره امور اتباع خارجی سازمان منطقه آزاد کیش" واقع در ساختمان کیش ایر مراجعه نمایند:
1-معرفی نامه از هتل محل اقامت یا میزبان خود
2- اصل گذرنامه معتبر
مدارک فوق در " اداره امور اتباع خارجی سازمان منطقه آزاد کیش" بررسی و در صورت موافقت، نسبت به صدور معرفی نامه برای اتباع خارجی اقدام می شود.
سپـس متقاضیـان با مـدارک زیـر به "اداره مهاجرت و گذرنامه نیـروی انتـظامی" واقع در همان ساختمان مراجعه می نمایند:

1-درخواست تبعه و میزبان

2- معرفی نامه "اداره امور اتباع خارجی سازمان منطقه آزاد کیش"

3-اصل گذرنامه و کپی صفحه اول و آخرین روادید و مهر ورودی 2 سری

4-یک قطعه عکس 4*3 رنگی

5-تکمیل فرم تمدید روادید

6-واریز تعرفه های مربوط به هزینه تمدید روادید از طریق دستگاه POS موجود در محل

*حضور تبعه الزامی می باشد.
پس از بررسی مدارک فوق توسط " اداره مهاجرت و گذرنامه نیروی انتظامی" نسبت به درج مهر تمدید اقامت در گذرنامه متقاضیان اقدام می نماید.
*برای اقامت اتباع خارجی سرمایه گذار در منطقه مطابق ضوابط مندرج در مقررات سرمایه گذاری مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب نامه شماره 33432/ت23ک مورخ 16/03/1373 و اصلاحات بعدی آن، اجازه اقامت با  اعتبار یک تا 5 سال قابل تمدید بنا به تشخیص و اعلام کتبی سازمان، توسط دفتر نماینده دایره امور اتباع خارجی منطقه ویزه انتظامی صادر گردد.

جریمه اقامت غیر قانونی
اتباع خارجی که به صورت غیر مجاز در منطقه آزاد کیش اقامت نمایند، مطابق تعرفه اعلام شده روزانه مبلغ 900000 (نهصد هزار ریال) توسط اداره مهاجرت و گذرنامه نیروی انتظامی جریمه می شوند.
پروانه اشتغال و پروانه اقامت
پروانه اشتغال
اتباع خارجی در صورت تمایل به اشتغال در جزیره کیش، لازم است نسبت به اخذ پروانه اشتغال اقدام نمایند.
این افراد می بایست با مدارک زیر جهت اخذ پروانه اشتغال به مدیریت کار و خدمات اشتغال مراجعه نمایند:
1- درخواست کتبی کارفرما

2- مجوز فعالیت اقتصادی
مدیریت کار و خدمات اشتغال مدارک فوق را دریافت و در صورت موافقت با درخواست مذکور، متقاضیان می توانند با در اختیار داشتن اصل و کپی گذرنامه، اصل و کپی کارت سلامت، 2 قطعه عکس و تکمیل فرمهای مربوطه نسبت به اخذ پروانه اشتغال خود اقدام نمایند.
ضمناً اتباع خارجی برای تمدید پروانه اشتغال می بایست حداقل 30 روز قبل از پایان مهلت اعتبار پروانه مذکور به همراه کارفرمای خود به مدیریت کار و خدمات اشتغال مراجعه نمایند.
نکته: کارفرمایان مستقر در جزیره ملزم هستند فهرستی شامل نام، ملیت، تخصص، شغل و مزد دریافتی کارگران خود را هر شش ماه یک بار تهیه و به "مدیریت کار و خدمات اشتغال" اعلام نمایند.
پروانه اقامت
اتباع خارجی برای درخواست پروانه اقامت می بایست با مدارک زیر به " اداره اتباع خارجی سازمان منطقه آزاد کیش " واقع در ساختمان کیش ایر، جهت دریافت معرفی نامه سازمان مراجعه نمایند:
1- معرفی نامه از کارفرما مبنی بر درخواست پروانه اقامت
2- اصل پروانه اشتغال
3- اصل گذرنامه
اداره امور اتباع خارجی سازمان منطقه آزاد کیش پس از دریافت مدارک و موافقت با درخواست مذکور، برای اتباع خارجی معرفی نامه صادر می نماید
سپس اتباع خارجی با مـدارک زیر به " اداره مهاجرت و گذرنامه نیـروی انتـظامی" واقـع در همان ساختمان مراجعه می نمایند:
1-درخواست کارفرما

2- معرفی نامه اداره امور اتباع خارجی سازمان منطقه آزاد کیش
3- اصل گذرنامه و کپی صفحه اول و آخرین روادید و مهر ورودی 2 سری

4- اصل دفترچه اشتغال و کپی صفحه اول و اعتبار

5- تکمیل فرم صدور یا تمدید اقامت

6- یک قطعه عکس 4*3 رنگی
7- واریز تعرفه های مربوط به هزینه صدور یا تمدید اقامت از طریق دستگاه POS موجود در محل

*حضور نماینده قانونی کارفرما و تبعه الزامی می باشد.
پس از بررسی و تایید مدارک فوق در " اداره مهاجرت و گذرنامه نیروی انتظامی " نسبت به درج مهر پروانه اقامت در گذرنامه آنان اقدام می شود.
صدور روادید ورود به سایر نقاط ایران
اتباع خارجی می توانند با بارگذاری مدارک در سایت evisa.mfa.ir درخواست صدور روادید ورود به سایر نقاط جمهوری اسلامی ایران را نمایند و نمایندگی مذکور حداکثر ظرف 48 ساعت (دو روز کاری) درخواست را بررسی و مطابق قوانین نسبت به صدور روادید اقدام می نماید.
نکته مهم: برای کسب آخرین اطلاعات می توانید با واحدهای ذیل تماس حاصل فرمایید:

اداره امور اتباع خارجه سازمان منطقه آزاد کیش:
آدرس: میدان سنائی، ساختمان کیش ایر، طبقه اول، واحد 505
تلفن: 2-44455661-76-0098

مدیریت کار و خدمات اشتغال سازمان منطقه آزاد کیش:
آدرس: برج صدف، طبقه سوم، واحد 301
تلفن 44483511-44483532-76-0098

اداره مهاجرت و گذرنامه نیروی انتظامی کیش:

آدرس: میدان سنائی، ساختمان کیش ایر، طبقه اول، واحد 502
تلفن 1-44455670-76-0098

مرکز بهداشت و درمان کیش:
آدرس: میرمهنا، بلوار خاتم، خیابان اقبال، بعد از هتل خاتم
تلفن: 44432424-76-0098

نمایندگی وزارت امور خارجه کیش:
آدرس: برج صدف، طبقه پنجم، واحد 501
تلفن: 44453368-76-0098 فاکس: 44453370-76-0098