مدیریت اداری و پشتیبانی

اداره منابع انسانی

* برنامه‌ ریزی، هماهنگی و کنترل انجام امور انتخاب و گزینش نیروی انسانی، تهیه و نگهداری پرونده‌ های پرسنلی و صدور احکام اداری.

* کنترل حضور و غیاب و کارکردهای ماهانه کارکنان جهت پرداخت حقوق.

* بررسی و تأیید احکام کارکنان شامل مرخصی، مأموریت، افزایش حقوق، تشویقات، تنبیهات و نظایر آنها.

* انجام امور مرتبط با طرح طبقه ­بندی مشاغل بر اساس دستورالعمل­ های موجود.

* تهیه راهکارهای لازم و اهتمام در افزایش بازدهی و اثر بخشی کارکنان شرکت.

*  اهتمام در ایجاد فضای انگیزشی در بین کارکنان شرکت از طریق تدوین و اجرای راهکارهای لازم با همکاری واحدهای ذیربط.

* برنامه­ ریزی، هماهنگی و کنترل انجام امور ثبت، نگهداری، توزیع نامه­های اداری، پرونده­ها و ارسال مراسلات شرکت.

*  اتخاذ تدابیر لازم جهت گردش صحیح مکاتبات و حصول اطمینان نسبت به اعاده، ضبط و نگهداری مدارک و نامه­ ها پس از خاتمه اقدامات لازم.

*  توزیع دستورالعملها، بخشنامه ها و اطلاعیه های داخلی شرکت.

اداره تدارکات و پشتیبانی

* بررسی امکان خرید و تأمین کالا از بازارهای داخلی منطقه و خرید از داخل کشور.

* برنامه‌ ریزی، هماهنگی و کنترل و انجام امور خرید اموال و تجهیزات، ملزومات اداری و اثاثیه مورد نیاز حوزه‌ های مختلف شرکت.

* پیگیری سفارشات داخل کشور و حصول اطمینان از تأمین به موقع و ارسال کالا.

* کنترل خریدهای انجام شده با درخواست خرید مربوطه از لحاظ نوع کالا، تعداد، اندازه و همچنین انعکاس مشخصات کالا در برگ رسید انبار مربوطه.

* برنامه ­ریزی، هماهنگی و کنترل انجام امور مرتبط با کمیسیون معاملات شرکت.

*  برنامه‌ ریزی و انجام هماهنگی‌های لازم امور سفر مأمورین و مهمانان شرکت (تهیه بلیط، اسکان و غذا) و ...

* انجام امور مربوط به رستوران اعم از تهیه و توزیع غذا به کارکنان سازمان و شرکت­های تابعه.