انتخاب اعضای هیئت فوتبال کیش

دو عضو هیئت فوتبال و سرپرست کمیته فوتبال ساحلی کیش از سوی رئیس هیئت فوتبال کیش انتخاب شدند.

 

به گزارش خبرنگار خبرگزاری میزان، با حکمی که از سوی امیر عرب رئیس هیئت فوتبال کیش صادر شده است، ابراهیم ارزانی به عنوان نایب رئیس هیئت فوتبال کیش، رضا سراج عضو هیئت رئیسه و عزیزالله فرضی‌پور به عنوان سرپرست کمیته فوتبال ساحلی انتخاب شدند.