برگزاری دوره آموزشی سرممیزی سیستم مدیریت کیفیت

پنجشنبه 27 دی 1397

شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش با هدف توانمندسازی واحدهای مختلف درجهت اعمال موازین کیفی و بسط و گسترش سیستم های فرآیندی، اقدام به برگزاری دوره آموزشی سرممیزی سیستم مدیریت کیفیت نمود.

در این دوره 2 روزه که در سالن اجتماعات شرکت برگزار گردید، نمایندگان حوزه های مختلف حضور داشتند. در این دوره کلیات مبحث ایزو و کاربردهای آن و ارتباط آن با شرکت مطرح شد. شرکت کنندگان ضمن آگاهی از مبانی کلی ایزو با آخرین تغییرات نسخه جدید آن و نحوه ممیزی آشنا شدند.