سومین نمایشگاه بین المللی فولاد کیش 
30 بهمن الی 1 اسفند 
9 صبح لغایت 17