اطلاعیه شماره 84

آگهی فراخوان عمومی شناسایی،  ارزیابی و انتخاب سرمایه گذار

شماره 11/ف/1401

 

شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش ( سهامی خاص ) متعلق به سازمان منطقه آزاد کیش در نظر دارد، از طریق مشارکت در ساخت با سرمایه گذاران ذیصلاح، مجتمع با کاربری مسکونی در سطح جزیره کیش به شرح ذیل احداث نماید.

 

ردیف

شماره قطعه

موقعیت

کاربری

مساحت زمین

(مترمربع )

مجموع تراکم پایه و قابل فروش

1

VC-259

اراضی شرقی – سمت جنوبی خیابان حافظ

مسکونی

34964

200 درصد

 
جهت خرید اسناد به سامانه مناقصه ها و مزایده ها به آدرس idctender.kish.ir مراجعه فرمائید.