اطلاعیه شماره 79

آگهی اعلام ارزش روز زمین، ارزش ریالی عملیات انجام شده و تجهیز قطعه TS-242 (فراخوان عمومی به شماره 09/ف/1401) و آغاز مرحله دوم ارزیابی متقاضیان منتخب جهت مشارکت در احداث مجموعه چند منظوره در قطعه مذکور

جهت دریافت فرم ارزیابی مرحله دوم TS-242 اینجا کلیک نمائید.