اطلاعیه شماره 78

((آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای))

 شماره 123/م/ع/1401

موضوع مزایده: واگذاری طرح احداث یک مجتمع با کاربری مختلط (مسکونی، تجاری و خدماتی) شامل زمین و حق پذیره صدور پروانه قطعه TS-76 واقع در جزیره زیبای کیش، فاز 7 شهرک صدف، مجاور بلوار امیر کبیر.

جهت خرید اسناد به سامانه مناقصات و مزایدات به آدرس idctender.kish.ir مراجعه نمائید.