اطلاعیه شماره 77

((آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای))

 شماره 122/م/ع/1401

  • موضوع مزایده : پیش فروش 61 واحد مسکونی در برج های شماره 1، 4 و 5 پروژه مسکونی رویای کیش واقع در جزیره زیبای کیش

جهت خرید اسناد به سامانه مناقصات و مزایدات به آدرس idctender.kish.ir مراجعه نمائید.