اطلاعیه شماره 75

((آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای))

 شماره 121/م/ع/1401

 

موضوع مزایده : واگذاری قطعی 7 باب غرف تجاری واقع در بازار پردیس 2 به شماره های 34، 126، 130، 220، 238، 226 و 237 با کاربری فعلی (اداری/انبار)  و واگذاری استیجاری غرف و کافی شاپ واقع در سالن مرکز نمایشگاه های بین المللی کیش و لابی سالن اجلاس خلیج فارس مرکز همایش های بین المللی کیش و اجاره فضای تبلیغاتی دیواره داخلی و خارجی و محوطه پارکینگ سالن های مرکز نمایشگاه های بین المللی کیش واقع در جزیره زیبای کیش

جهت خرید اسناد به سامانه مزایده ها و مناقصه ها به آدرس idctender.kish.ir مراجعه فرمائید.