اطلاعیه شماره 66

آگهی استعلام محلی

موضوع : استعلام بهاء معاملات متوسط

 شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش در نظر دارد "اجرای عملیات تامین نیروی انسانی جهت انجام کلیه امور خدماتی (نگهبانی، هتلداری و پذیرایی از میهمانان) و سایر امور مورد نیاز شرکت" را از طریق استعلام بهاء به مدت 5 ماه شمسی (از ابتدای آبان ماه تا پایان اسفند ماه 1400) اقدام نماید. لذا از کلیه شرکت ها و پیمانکاران  فعال و دارای سابقه در این زمینه دعوت به عمل می آید ظرف مدت 7 روز کاری از تاریخ 1400/07/11 با مراجعه به شرکت اسناد استعلام را دریافت و پاکت پیشنهاد قیمت خود را در مهلت مذکور به اداره پشتیبانی شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش تحویل نمایند.

لازم به ذکر است ارائه مجوز فعالیت اقتصادی مرتبط با موضوع استعلام الزامی است.