اطلاعیه شماره 63

مهلت شرکت در تجدید مزایده عمومی یک مرحله ای  شماره 118/م/ع/2/1400 تمدید شد. 

جهت مشاهده و خرید اسناد فراخوان ها اینجا کلیک نمائید.