اطلاعیه شماره 59

پیرو اطلاعیه قبلی در خصوص مزایده شماره 118/م/ع/1400  و در راستای مصوبات شورای سلامت جزیره کیش  و به منظور حفظ سلامتی هموطنان عزیز، خرید اسناد مزایده  در دفتر تهران و جزیره کیش صرفا به صورت اینترنتی از طریق سایت مناقصات شرکت  به آدرس زیر انجام می گیرد.

http://idctender.kish.ir/Tenders/TenderDetail.aspx?TenderID=17