اطلاعیه شماره 54

اطلاعیه" مهلت تحویل اسناد(پاکات مناقصه)موضوع مناقصه شماره ۱۲۱/ن/۱۴۰۰"

باعنایت به مصوبه ستادملی کرونا مبنی برتعطیلی کلیه ادارات وبانکها درتهران واستان البرز، همچنین نامه شماره1400/0928   ک هـ مورخ1400/04/28  کانون بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی درخصوص اعلام تعطیلی کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی در تهران و البرز به اطلاع میرساند،مهلت تحویل اسناد(پاکات مناقصه) موضوع مناقصه لازم به ذکراست بازگشایی پاکات مناقصه راس ساعت۱۰صبح روزچهارشنبه مورخ 1400/05/06 درجزیره کیش مرکز همایشهای بین المللی کیش می‌باشد.