اطلاعیه شماره 48

فراخوان عمومی شناسایی، ارزیابی و انتخاب سرمایه گذار

شماره 07/ف/99

شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش ( سهامی خاص ) متعلق به سازمان منطقه آزاد کیش در نظر دارد، از طریق مشارکت در ساخت با سرمایه گذاران ذیصلاح، مجتمع خدماتی نیمه ساخته سرو، واقع در منطقه میرمهنا کیش را به شرح ذیل تکمیل نماید :

ردیف

شماره قطعه

موقعیت

کاربری

مساحت زیر بنای مفید

مساحت زیر بنای کل

(مترمربع )

پیشرفت فیزیکی

1

Com4

میرمهنا

خدماتی

8756

16621

52%

 

لذا از علاقمندان به سرمایه گذاری که از توان مالی، اجرایی، فنی و مدیریتی مناسب برخوردار می باشند دعوت بعمل می آید نسبت به تهیه اسناد با شرایط ذیل اقدام و تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 1400/01/22 فرم های تکمیل شده و مدارک مورد نیاز را در قبال اخذ رسید در پاکت دربسته و لاک و مهر شده تحویل نمایند.

جهت خرید اسناد اینجا کلیک کنید.