اطلاعیه شماره 43

جهت رفاه حال متقاضیان عزیز و رعایت پروتکل های بهداشتی و استقبال مناسب هموطنان گرامی، فروش اسناد مزایده 116/م/ع/99 تا ساعت 13 روز پنج شنبه 1399/09/20 فقط از طریق وبسایت شرکت تمدید گردید.