اطلاعیه شماره 40

آگهی استعلام محلی

موضوع : (( استعلام بهاء معاملات متوسط به شرح ذیل ))

شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش در نظر دارد "نسبت به خرید قطعات و لوازم مورد نیاز جهت راه اندازی سیکل B چیلر 4 و سرویس دوره ای چیلر 5  چیلر خانه مرکز همایش های بین المللی کیش از طریق استعلام بهاء اقدام نماید. "لذا از کلیه شرکت ها و پیمانکاران فعال و دارای سابقه در این زمینه دعوت به عمل می آید ظرف مدت 7 روز کاری از تاریخ 99/08/28 با مراجعه به اداره پشتیبانی اسناد استعلام را دریافت و پیشنهاد خود را در مهلت مذکور به اداره پشتیبانی شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش تحویل نمایند. 

لازم به ذکر است ارائه مجوز فعالیت اقتصادی مرتبط با موضوع استعلام الزامی است.