اطلاعیه شماره 38

آگهی استعلام محلی

موضوع : (( استعلام بهاء معاملات متوسط به شرح ذیل ))

شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش در نظر دارد "جهت خرید یک دستگاه یو پی اس و تعداد 28 عدد باطری جهت ساختمان مجتمع اداری پارس" از طریق استعلام بهاء اقدام نماید. لذا از کلیه شرکت ها و پیمانکاران فعال و دارای سابقه در این زمینه دعوت به عمل می آید ظرف مدت 7 روزکاری از تاریخ این آگهی با مراجعه به اداره پشتیبانی اسناد استعلام را دریافت و پیشنهاد خود را در مهلت مذکور به اداره پشتیبانی شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش تحویل نمایند.

لازم به ذکر است ارائه مجوز فعالیت اقتصادی مرتبط با موضوع استعلام الزامی است.