اطلاعیه شماره 34

آگهی فراخوان عمومی شناسایی، ارزیابی و انتخاب سرمایه گذار شماره 05/ف/99

شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش ( سهامی خاص ) متعلق به سازمان منطقه آزاد کیش در نظر دارد، از طریق مشارکت در ساخت با سرمایه گذاران ذیصلاح، مجتمع هایی با کاربری مسکونی و مختلط در سطح جزیره کیش احداث نماید.

برای خرید اسناد فراخوان اینجا کلیک نمائید.