اطلاعیه شماره 29

آگهی استعلام محلی 

موضوع : (( استعلام بهاء معاملات متوسط به شرح ذیل ))

شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش در نظر دارد " انجام خدمات راهبری، تعمیر و نگهداری کلیه سیستم های صوتی، تصویری و تجهیزات فنی مرکز همایش های بین المللی را از طریق استعلام بهاء به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

" لذا از کلیه پیمانکاران و متقاضیان فعال و دارای سابقه در این زمینه دعوت به عمل می آید ظرف مدت 7 روز کاری از تاریخ 1399/03/31 با مراجعه به اداره پشتیبانی، اسناد استعلام را دریافت و پیشنهاد خود را در مهلت مذکور به اداره پشتیبانی شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش تحویل نمایند.

لازم به ذکر است ارائه مجوز فعالیت اقتصادی مرتبط با موضوع استعلام الزامی است.