اطلاعیه شماره 27

سرمایه گذاران گرامی
بدینوسیله به اطلاع میرساند تاریخ های فروش و تحویل اسناد فراخوان شناسایی، ارزیابی و انتخاب سرمایه گذار به شماره 03/ق/98 مورخ 98/12/27 تمدید گردید.
جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس idctender.kish.ir مراجعه فرمایید.