اطلاعیه شماره 23

موضوع : (( استعلام بهاء معاملات متوسط به شرح ذیل ))


شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش در نظر دارد " انجام خدمات پوشش بیمه اموال جهت اماکن مختلف شرکت " را  برای مدت 12 ماه شمسی از طریق استعلام بهاء به بیمه گران واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان فعال و دارای سابقه در این زمینه دعوت به عمل می آید ظرف مدت 5 روز کاری از تاریخ 98/12/21 با مراجعه به اداره پشتیبانی اسناد استعلام را دریافت و پیشنهاد خود را در مهلت مذکور به اداره پشتیبانی شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش تحویل نمایند.
لازم به ذکر است ارائه مجوز فعالیت اقتصادی مرتبط با موضوع استعلام الزامی است.