اطلاعیه شماره 18

آگهی استعلام محلی

موضوع : (( استعلام بهاء معاملات متوسط به شرح ذیل ))


شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش در نظر دارد " تعداد 4 دستگاه کندانسور جهت چیلر مرکز همایش های بین المللی کیش خریداری، نصب و راه اندازی نماید. لذا از کلیه پیمانکاران و متقاضیان فعال و دارای سابقه در این زمینه دعوت به عمل می آید ظرف مدت 7 روز کاری از تاریخ 98/12/12 با مراجعه به اداره پشتیبانی اسناد استعلام را دریافت و پیشنهاد خود را در مهلت مذکور به اداره پشتیبانی شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش تحویل نمایند.
لازم به ذکر است ارائه مجوز فعالیت اقتصادی مرتبط با موضوع استعلام الزامی است.