اطلاعیه شماره 16

آگهی استعلام محلی 

موضوع : (( استعلام بهاء معاملات متوسط به شرح ذیل ))

شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش در نظر دارد، انجام عملیات برشکاری و جوشکاری سازه های فلزی نگهدارنده پکیج های مرکز نمایشگاه های بین المللی کیش را از طریق استعلام بهاء به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان فعال و دارای سابقه در این زمینه دعوت به عمل می آید ظرف مدت 7 روز کاری از تاریخ 98/11/13 با مراجعه به اداره پشتیبانی اوراق استعلام را دریافت و پیشنهاد خود را در مهلت مذکور به اداره پشتیبانی شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش تحویل نمایند.

لازم به ذکر است ارائه مجوز فعالیت اقتصادی مرتبط با موضوع استعلام الزامی است.